مصاحبه هفته نامه کلیک روزنامه جام جم با مدیر گروه امنیتی آشیانه
جهت اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه فرمایید .